Port Sztynort

Dla wszystkich tych, którzy chcą więcej

Lokalizacja: Polska, Sztynort

Status obiektów: zrealizowany, w modernizacji

Port Sztynort

Niepowtarzalne położenie w samym sercu Mazur, z bajecznie schowanym naturalnym portem dla jachtów i łodzi motorowych oraz wszystkiego, co pływa, spawia, że to miejsce chcą poznać wszyscy.

Malownicze tereny wokół uzupełnione miejscową bazą noclegową i możliwością wypożyczenia jachtu lub innego sprzętu pływackiego zachęcają w szczególny sposób do odwiedzenia wioski żeglarskiej.

Rozległy 50-hektarowy teren ośrodka w Sztynorcie sprawia, że wszyscy poszukujący rozrywki i zabawy, jak i spragnieni ustronności, ciszy i kontaktu z naturą znajdą tu swoje miejsce.

Tam po prostu trzeba być.

Zapraszamy na stronę portu: http://www.sztynort.pl/

Obecnie realizujemy projekt pn. „Nowy Sztynort – Osada Wolności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Więcej informacji na stronie: https://www.sztynort.pl/fundusze-europejskie

   1.   WARTOŚĆ PROJEKTU   56 551 402,50 zł 
   2.   WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH   27 689 726,00 zł 

 

Projekt pn. „Nowy Sztynort – Osada Wolności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,  Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.  

Założeniem i głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali europejskiej produktu sieciowego z zakresu turystyki, medycyny i zdrowia, wykorzystującego potencjał regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez konsorcjum składające się z 3 przedsiębiorstw, zaliczających się do sektora MŚP:

           1. „KING CROSS DEVELOPMENTS ” Spółka z o.o. (Partner Wiodący), 

           2. Nowy Sztynort Spółka z o.o.,

           3. Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski

Planowany do wdrożenia produkt sieciowy będzie stanowił gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę, opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja skupiona wokół trzech głównych rdzeni -  „Wolność w żagle”: żeglarstwo; „Wolny Strzelec”: przestrzeń do pracy oraz „Wolność od ograniczeń”: wsparcie niepełnosprawnych.

Wdrożenie produktu sieciowego nastąpi poprzez wprowadzenie spakietyzowanej oferty do działalności gospodarczej każdego z Konsorcjantów.

Członkowie Konsorcjum będą odpowiedzialni za konkretne zadania podczas realizacji Projektu:

Partner Wiodący – „KING CROSS DEVELOPMENTS ” Spółka z o.o., odpowiedzialny będzie za zadania związane z:

    1. rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: remont pomostów pływających z uzbrojeniem; zakup wyposażenia Multimedialnego Centrum Żeglarstwa i Ekologii; zakup jachtów regatowych;

   2. rdzeniem „Wolny Strzelec” tj.: remont zabytkowego Spichlerza i Rybaczówki wraz z zakupem wyposażenia;

          3. rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup jachtów regatowych dla osób niepełnosprawnych

Nowy Sztynort Spółka z o.o. odpowiedzialna będzie za zadania związane z:

   1. rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: zakup łodzi motorowych; łodzi nurkowo-ratowniczej oraz zakup sprzętu nurkowego;

   2. rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona); zakup motolotni.

Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski odpowiedzialny będzie za zadania związane z:

   1. rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: zakup wyposażenia stanowiska do nauki żeglowania „na sucho” oraz zakup łodzi motorowej;

Konsorcjum będzie wspólnie działać w zakresie wykonania platformy internetowej na potrzeby udostępniania e-produktu sieciowego (e-Osada Wolności), jak również stworzenie kampanii służącej jego promocji i sprzedaży.

Wdrożenie produktu sieciowego przełoży się na:

   a) rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego (w postaci pakietowej) przez całe konsorcjum, którego członkowie należą do MŚP;

   b) integrację działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy konsorcjantów, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne itp.;

   c) tworzenie nowych miejsc pracy (tj. 21 nowych etatów) na terenach wiejskich,

   d) wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Wielkich Jezior Mazurskich;

   e) urozmaicenie i wydłużenie sezonu turystycznego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich oraz lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

Okres realizacji projektu rozpoczął się w lipcu 2020r., zaś wydatkowanie środków planowane jest na lata 2020-2021.

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort

King Cross Developments Sp. z o. o. wraz z norweskim Partnerem InErgeo AS realizuje projekt  pn. „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort”. Projekt jest realizowany w ramach 19 osi priorytetowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią.

Projekt jest ukierunkowany na realizację działań prowadzących do wdrożenia w King Cross Developments Sp. z o. o. innowacyjnych procesów, produktów, usług oraz rozwiązań, które prowadzą zarówno do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jak również do lepszej gospodarki odpadami, większej efektywności energetycznej oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Cel projektu będzie realizowany poprzez szereg komplementarnych działań zakładających:

Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Wydatki ogółem 10 691 160.00 PLN

Wydatki kwalifikowalne 8 692 000.00 PLN

Dofinansowanie 4 292 800.00 PLN

Kontakt: Marek Makowski (mmakowski@kingcross.com.pl)

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji nt. Funduszy Norweskich można znaleźć pod linkiem www.eeagrants.org oraz www.norwaygrants.org

 

więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.sztynort.pl/fundusze-europejskie/#norw