Zarząd

Informacje o spółce

King Cross Developments Sp. z o.o. (KCD)

Kapitał zakładowy 94.703.112 PLN

Zarząd: Massimo Bonardi, Agostino Mangili, Marcin Trybus