Zarząd

Informacje o spółce

King Cross Shopping Warsaw Sp. z o.o. (KCSW)

Kapitał zakładowy 94.703.112 PLN

Zarząd: Massimo Bonardi, Agostino Mangili, Marcin Trybus